Compartimentul Asistență Medicală Școlară

Coordonator activitate: Nicoleta-Cristina Voiculeț
Tel: 0736/701139
I.C.Bratianu nr. 56
Fax: 0372/030420;
E-mail: dasp@dasp.ro
Cabinetele medicale școlare de medicină generală și medicină dentară din unitățile școlare din municipiul Pitești
 
Misiunea :  
 • Desfăşurarea activităţilor de asistenţă medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar și universitar.
Obiective:
 • Compartimentul Asistență Medicală Școlară are ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii prin atribuţiile şi sarcinile ce îi revin şi decurg din asigurarea, coordonarea şi funcţionarea activităţii;
 • Asigurarea asistenţei medicale curente şi de recuperare a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
 • Asigurarea asistenţei stomatologice preventive, curative şi de urgenţă a elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare şi de învăţământ superior.
Atribuții principale:
 • participă în fiecare an la examinarea medicală periodică a elevilor;
 • participă la dispensarizarea elevilor şi a studenţilor;
 • participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate;
 • supraveghează respectarea normelor de igiena și antiepidemice ;
 • acordă asistență medicală de urgență în caz de boală sau accident;
 • aplică măsurile cu caracter profilactic și curativ prin prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;
 • ia măsuri de dispensarizare în vederea recuperării medicale;
 • desfășoară activități de asistență stomatologică preventivă, curativă și de urgență.
Program de funcționare: L-V, în funcție de programul instituțiilor școlare

Leave a Reply