ŞEF SERVICIU: IOSEFINA ILIEŞ

E-mail: dasp@dasp.ro

 

Telefon: 0372030420, interior 107
Fax:      0372030420

Misiunea: 

 • Protecţia persoanelor cu handicap şi a celor vârstnice, acordarea asistenţei sociale, stabilită de legislaţie şi dată în competenţa autorităţilor locale.

Principalele atribuții:

Aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006, republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin:

 • verificarea activității asistenților personali;
 • efectuarea de anchete sociale pentru persoanele care doresc incadrarea intr-un grad de handicap sau isi revizuiesc certificatele de incadrare;
 • efectuarea de anchete sociale pentru persoanele incadrate in gradul grav de handicap care doresc sa renunte la asistent personal si sa beneficieze de indemnizatie.
 • efectuarea de anchete sociale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap care solicită rovinietă sau loc de parcare
 • verificarea la domiciliu a beneficiarilor de indemnizație
 • efectuarea de anchete sociale pentru persoanele beneficare de pensie de invaliditate, la solicitarea Comisiei de Expertiză Medicală
 • Aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice prin:
 • efectuarea de anchete sociale necesare pentru internarea persoanelor varstnice în centre de îngrijire și asistență sau centre medico-sociale
 • consilierea persoanele vârstnice, la solicitarea acestora.

Principalele prevederi legislative care stabilesc cadrul în care se desfăşoară activitatea serviciului:

 • Constituţia României;
 • Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 • HGR nr.268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006;
 • Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice.

 

Lista documentelor necesare pentru:
Dosarul de angajare al asistentului personal:

 • viza director executiv DGASPC Arges;
 • carnet de muncă seria …nr…;
 • copie B.I. /C.I. al asistentului, inclusiv partea cu adresa;
 • copie acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ) pentru asistent;
 • copii acte de studii ale asistentului;
 • copie decizie pensie limită de vârstă a asistentului (dacă este cazul);
 • dosar medical individual- al asistentului;
 • cazier pentru asistent;
 • adeverinţă de la administraţia financiară pentru asistent;
 • curriculum vitae al asistentului;
 • angajament, pe propria răspundere, dat la notariat;
 • copie certificat de handicap legalizat la notariat;
 • copie B.I. /C.I. al persoanei cu handicap (inclusiv partea cu adresa) sau certificatul de naştere în cazul minorului;
 • ancheta socială;
 • copie decizie pensie limită de vârstă pentru bolnav (dacă este cazul);
 • acordul persoanei cu handicap, sau după caz al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris pentru angajare. 

Pentru dosarul de indemnizaţie:

 • viză D.G.A.S.P.C. Argeş;
 • copie BI/CI persoană cu handicap grav sau, după caz, certificatul de naştere al minorului cu handicap grav;
 • după caz, copie BI/CI părinte sau reprezentant legal, tutore sau curator, al persoanei adulte cu handicap;
 • decizia de pensionare a bolnavului (dacă este cazul);
 • dispoziţia de curatelă sau tutelă( dacă este cazul)
 • ancheta socială; 

Pentru dosarul de abonament:

a)    pentru persoana cu handicap:

 • copie BI/CI;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap ( accentuat şi grav)
 • copie legitimaţie de persoană cu handicap eliberată de DGASPC;

 

b)    pentru asistentul personal:

 • copie BI/CI asistent personal;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap al bolnavului;
 • copie legitimaţie cu menţiunea “asistent personal” eliberată de DGASPC;

 

c)     pentru însoţitor:

 • copie BI/CI persoană cu handicap;
 • copie certificat de încadrare în grad de handicap;
 • copie legitimaţie persoană cu handicap, cu menţiunea “însoţitor”;
 • ancheta socială ( numai pentru adulţii cu handicap auditiv şi mintal accentuat);

Pentru ancheta socială:

 • certificatul cu grad de handicap sau acte medicale din care sa reiasa clar diagnosticul (copie xerox);
 • buletinul bolnavului si al persoanelor care locuiesc cu bolnavul(original si copie xerox);
 • adeverinta de la administrator(cu nominalizarea persoanelor cale locuiesc efectiv in apartament);
 • cupoane de pensie (după caz, atât pentru bolnav cât şi pentru persoanele care locuiesc cu bolnavul) original si copie xerox;
 • de stiut unde lucreaza membrii familiei si salariul net pe care il ridică.

Acte necesare pentru obtinerea abonamentului de transport gratuit:

a) pentru persoana cu handicap:

 • copie xerox certificat de handicap (grad accentuat sau grav)
 • copie BI /CI bolnav
 • copie legitimatie de transport urban
 • dosar

b) pentru asistent personal:

 • copie xerox certificat de handicap (grad accentuat sau grav)
 • copie BI /CI asistent personal
 • copie legitimatie de transport urban
 • dosar
 • ancheta sociala sau declaratie la notar

Leave a Reply