JUDEŢUL ARGEŞ                                                                    

       CONSILIUL LOCAL PITEŞTI                                                                       APROB,

 DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                               DIRECTOR EXECUTIV

         A MUNICIPIULUI PITEŞTI                                                                   SORIN IANCU

          Serviciul Medical Școlar

Nr. 8323 / 17.05.2023

REFERAT

          Având în vedere prevederile art. IV, alin. (1) din OUG 34/12.05.2023,

Concursul de ocupare a 3 posturi medici (1 medic stomatolog și 2 medici specialiști-stomatologie generală ) în cadrul Serviciului de Asistență Medicală- Compartimentul Asistența Medicală Școlară  se suspendă.

Întocmit,

Coordonator Activitate Medicala Scolara

Dr. POPESCU MIRELA

Suspendare concurs medici dentisti Serviciul de Asistență Medicală- Compartimentul Asistență Medicală Școlară