Examen de promovare în grad profesional pentru promovarea în funcția de: consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ – 1 post

ANUNŢ În conformitate cu prevederile art.618 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti,